لیست خبرها

حضور پر رنگ هلدینگ عظیم زاده در هفتمین اجلاس جهانی مدیریت

۲۹ آذر ۱۳۹۷
حضور پر رنگ هلدینگ عظیم زاده در هفتمین اجلاس جهانی مدیریت

   

استقبال مدعوین محترم هفتمین اجلاس جهانی مدیریت ازغرفه هلدینگ عظیم زاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چاپ این صفحه